Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen gedurende het lesseizoen worden aangepast. Indien het document is gewijzigd, zal dit bekend gemaakt worden.

Inschrijving

 • De inschrijving geschiedt voor minimaal 1 periode van 5 maanden.
 • Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 • Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per persoon. Oud-leden betalen geen inschrijfgeld.
 • Tussentijdse plaatsing is mogelijk en wordt per geval bekeken.
 • Begint u na aanvang van een nieuwe periode, dan betaalt u een evenredig deel van het verschuldigde lesgeld.
 • Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst gezet.

Betaling

 • De betaling van het lesgeld gebeurt elke maand via de automatische incasso over een periode van 11 maanden per lesjaar.
 • Bij een ongeinde incasso wegens administratieve redenen op uw rekening, wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Wijzigingen in de gegevens van de leerling of de lesgeld plichtige dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.

Opzegging

 • Een opzegging kan plaatsvinden op twee momenten in het jaar. In week 1 en in week 27.
 • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door een ondertekende brief te sturen naar: Dansstudio EveryMove, Zernikestraat 156, 5025 GE Tilburg.

Vakanties

 • In de schoolvakanties wordt geen les gegeven. Het vakantierooster staat vermeld op onze website: www.everymove.nl

Kledingvoorschriften

 • Alle leerlingen worden geacht een zwarte trainingsbroek aan te schaffen. Daarnaast is iedereen verplicht een zwart shirt aan te schaffen en zwarte dansschoenen (Tip: www.lepapillon.net). Mocht je toch andere schoenen willen aanschaffen, let er dan op dat ze geheel zwart zijn. Geen witte zolen, merktekens of veters.
 • Buitenschoenen en schoenen met zwarte zolen die afgeven op de vloer worden niet toegestaan in de danszalen.
 • Het dragen van sieraden en attributen zoals petjes worden niet toegestaan in de lessen. Eventueel kunnen waardevolle spullen zoals gsm’s (uit!) in bewaring worden gegeven bij de docent.

 Danslessen

 • De groepsindeling – naar leeftijd en niveau – wordt bepaald door de leiding van Dansstudio EveryMove.
 • We hebben gedurende het dansjaar speciale kijklessen voor ouders en/of begeleiders. We willen graag dat onze danslessen geconcentreerd verlopen. Kijk voor alle kijklessen en open lessen op www.everymove.nl.
 • Dans is heel leuk, maar vraagt ook om discipline. Als je een les verzuimt mis je een stuk techniek, routine en repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kan je een keer echt niet komen, dan vinden de docenten het fijn als je dit even telefonisch of per email laat weten.
 • Het inhalen van lessen is mogelijk, overleg dit a.u.b. eerst even met de docent(e).

 Aansprakelijkheid

 • EveryMove is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de studio. EveryMove stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) opgelopen tijdens de lessen. Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de studio en het verblijf in en rondom het pand van EveryMove geschiedt geheel voor eigen risico

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.